LANGUAGE:
Jazyky: ru en ua it svk

Sloboda pokojného zhromažďovania: ochrana protestujúcich

20min
12+

Európsky súd pre ľudské práva v prípade „Identoba a i. proti Gruzínsku“ posudzoval sťažnosti mimovládnej organizácie Identoba a 14 osôb, ktoré sa zúčastnili na pokojnom proteste proti homofóbii v Tbilisi. Všetci sťažovatelia a sťažovateľky očakávali ochranu zo strany štátu pred agresívnymi odporcami, avšak s tichým súhlasom policajtov boli surovo zbití*é.

Právo na pokojné zhromažďovanie je zaručené v mnohých medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch. V článku 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach sa uvádza, že „každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania sa s inými“. Európsky súd pre ľudské práva dohliada na dodržiavanie dohovoru zo strany štátov. Viac informácií o medzinárodných a regionálnych normách v oblasti ľudských práv sa dozviete v našich online kurzoch.

TENTO MODUL VZNIKOL V SPOLUPRÁCI S HUMANOU
created - HUMANA

This site uses cookies

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can use this tool to change your cookie settings. Otherwise, we'll assume you're OK to continue.

For more information on how we use cookies, see our cookie statement. Learn moreCookie Control Link Icon


Necessary cookies

Some cookies are necessary for the functioning of Amnesty’s website. If you wish to restrict or block these cookies you can set your internet browser to do so, just click on the following link for further information: www.aboutcookies.org