LANGUAGE:
Jazyky: ru en ua it md svk

NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH: SÚHLAS

20min
16+

Na jeho konci budeš schopný/á:

  • Rozumieť súvislosti medzi znásilnením a právom na ochranu pred mučením či iným neľudským zaobchádzaním;
  • Vysvetliť, prečo je absencia súhlasu kľúčovým prvkom pri definovaní prípadov súvisiacich so znásilnením;
  • Podniknúť kroky v rámci kampane „Hovorme o súhlase“.

Ak si pripravený/á začať, klikni na „ĎALEJ“!

This site uses cookies

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can use this tool to change your cookie settings. Otherwise, we'll assume you're OK to continue.

For more information on how we use cookies, see our cookie statement. Learn moreCookie Control Link Icon


Necessary cookies

Some cookies are necessary for the functioning of Amnesty’s website. If you wish to restrict or block these cookies you can set your internet browser to do so, just click on the following link for further information: www.aboutcookies.org